Projekty EU

Zaproszenie ofertowe

CORAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Michała Kajki 4, 10-547 OLSZTYN, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Corab Sp. z o.o.

realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Promowane przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; Działanie: RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości); Poddziałanie: RPMW.01.03.04. Tereny inwestycyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Corab sp. z o.o. W ramach Projektu zostanie przygotowany i uzbrojony teren pod przyszłą inwestycję w przedsiębiorstwie Corab Sp. z o.o. - lokalizacja terenu: Olsztyn ul. Lubelskiej dz. Nr 25/14 obręb 89.

Zakres projektu obejmuje trzy zasadnicze grupy robót budowlanych:

1) uporządkowanie terenu, w tym wykonanie niwelacji, wycinki drzew, uporządkowania i oczyszczenia terenu, wykonanie zbiornika na wodę deszczową;

2) uzbrojenie terenu w instalacje zewnętrzne:

a) instalację wodociągową (roboty ziemne, roboty montażowe),

b) instalację kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne, roboty montażów),

c) instalację kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, roboty montażów),

d) instalacje elektroenergetyczną (roboty ziemne, roboty montażów),

3) utwardzenie terenu, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, doki, opaska wokół budynku) – powierzchnia 4.331 m2; 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o dwa kryteria:

  1. „Cena” – 76%
  2. "Skrócenie terminu wykonania" – 24% 

Oferty w formie pisemnej należy kierować na adres: CORAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10-547 OLSZTYN, ul. Michała Kajki 4 Sekretariat lub złożyć osobiście, w terminie do dnia 19 września 2018 r., do godziny 11:00. Z uwagi na żądanie określonych dokumentów nie jest możliwe elektroniczne składanie ofert.

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej na adres e-mail: corab@corab.com.pl.

Osoby do kontaktu:

ZAPYTANIE OFERTOWE Pobierz pdf 

Załącznik 4 projekt umowy Pobierz pdf 

Załącznik 6 RODO Pobierz pdf

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (40MB) - Pobierz spakowane pliki rar 

Pytanie 1 Pobierz pdf

Odpowiedź 1 Pobierz pdf

Pytanie 2 i Odpowiedź 2 Pobierz pdf

Protokół z wyboru wykonawcy: Pobierz pdf


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.